จดบริษัท “ออนไลน์” มีข้อดีอย่างไร ??

รับจดทะเบียนบริษัท นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกันสังคม ออนไลน์
ปัจจุบันจดบริษัท ออนไลน์มีข้อดีมากมาย

โดยเฉพาะเรื่องการประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย

จดบริษัท ออนไลน์ มีข้อดีอย่างไร?

ปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์ได้จัดทำระบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าของกิจการไม่ต้องนำเอกสารไปจดทะเบียนเองที่กระทรวงพาณิชย์แล้ว โดยเจ้าของกิจการจะต้องดำเนินการผ่านช่องทาง E-Registration ทั้งนี้จะต้องมีตัวแทนที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ซึ่งอาจะเป็นผู้สอบบัญชี หรือทนายความ ซึ่งการจดบริษัทผ่านช่องทางออนไลน์ มีข้อดีซึ่งสรุปได้ดังนี้

  1. ค่าธรรมเนียมถูกกว่าถึง 50% เนื่องจาก ในปี พ.ศ. 2564 กระทรวงพาณิย์ได้ลดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ลงเหลือเพียง 2,750 บาท จากอัตราเดิม 5,500 บาท เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ประกอบการ เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2566 ทำให้การจดทะเบียนบริษัทผ่านช่องทางออนไลน์เป็นที่นิยมของเจ้าของกิจการ
  2. ความสะดวกในการเข้าถึงเอกสารราชการจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เนื่องจากการจดบริษัทแบบออนไลน์ กิจการสามารถขอเอกสารต่างๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ บอจ 2 บอจ 3 บอจ 5 ผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้เลย โดยหลังจากบริษัทชำระค่าธรรมเนียม เพียง 1 – 2 ชั่วโมง บริษัทสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารเป็นไฟล์ได้ทันที หรือจะขอรับเอกสารทางไปรษณีย์ หรือให้จัดส่งโดยเจ้าหน้าที่กรมพัฒน์ก็สามารถทำได้เช่นกัน
  1. ลดต้นทุน ลดเวลาในการติดต่อราชการ โดยจากเดิมผู้ทำการจดบริษัทจะต้องเสียเวลาเดินทางไปยื่นเอกสารที่กรมพัฒน์เอง ซึ่งใช้เวลาในการรอคิว อีกทั้งยังมีความเสี่ยงที่เอกสารจะไม่เรียบร้อยซึ่งจะต้องมาจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมแล้วเดินทางไปใหม่อีกรอบซึ่งทำให้เสียเวลาในการติดต่อกับหน่วยงานราชกาล ซึ่งการจดทะเบียนบริษัทผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถยื่นเรื่องได้จากที่บ้าน 24 ชั่วโมง อีกทั้งเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารและแจ้งให้แก้ไข หรือเพิ่มเติมเอกสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทันที ซึ่งสะดวกและรวดเร็วกว่า
  2. การแก้ไขเอกสารในภายหลัง สามารถแก้ไขผ่านช่องทางออนไลน์ได้โดยง่าย โดยหากกิจการต้องการแก้ไขรายละเอียดต่างๆ เช่น เปลี่ยนวัตถุประสงค์กิจการในกรณีกิจการอาจขยายธุรกิจไปทำธุรกิจอื่นภายใต้บริษัทเดิม หรือกรณีเปลี่ยนผู้มีอำนาจในการลงนาม ผู้ประกอบกิจการสามารถแจ้งแก้ไขผ่านช่องทางออนไลน์ในเวปไซต์ e-registration ได้ทันที ซึ่งหากกิจการมีการจดบริษัทโดยไปจดเป็นเอกสารที่กรมพัฒน์ ในการแก้ไขเอกสารในภายหลังกิจการก็จะต้องไปยื่นเรื่องแก้ไขเอกสารที่กรมพัฒน์ด้วยเช่นกัน
  3. ลดการพบปะผู้คน จากสถานการณ์โรคระบาด โควิด 19 การไปสถานที่ราชการที่มีคนพลุกพล่านมีความเสี่ยง การจดทะเบียนออนไลน์ปัจจุบันทำให้เจ้าของกิจการลดความเสี่ยงจากการต้องไปพบเจ้าหน้าที่ และทำให้ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด 19 ลงได้

อย่างไรก็ตาม การจดทะเบียนบริษัทออนไลน์มีรายละเอียดขั้นตอนที่ต้องศึกษาเพิ่มเติม ซึ่งเจ้าของกิจการสามารถดูวีดีโอแนะนำได้ในเวปไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรณีกิจการต้องการจดทะเบียนบริษัท กิจการจะต้องจัดเตรียมเอกสารให้พร้อม โดยระละเอียดของเอกสารที่ต้องเตรียม สามารถดูรายละเอียดได้ในเวปไซต์ คู่มือจดทะเบียนบริษัทออนไลน์

รวมไปถึงสามารถเข้าไปดูการจัดเตรียมเอกสารต่างๆที่นี่ จดทะเบียนบริษัททางออนไลน์ใช้เอกสารอะไรบ้าง

การจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ ช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งประกอบการอาจจะลองเตรียมตัวเบื้องต้นได้จากบทความนี้ 7 คำถามจากผู้ประกอบการก่อนการจดทะเบียนบริษัท แต่หากบริษัทไม่มีเวลาในการเตรียมเอกสารสำคัญต่างๆ รวมถึงไม่มีความชำนาญในขั้นตอน การคิดวัตถุประสงค์บริษัทให้ครอบคลุม อยากได้ที่ปรึกษาด้านข้อมูล อีกทางเลือกก็คือใช้บริการจดทะเบียนบริษัทกับทีมงานมืออาชีพที่ประสบการณ์ สามารถปรึกษาทาง PM accounting ฟรี