ใช้ทรัพย์สินจดทะเบียนบริษัทแทนทุนได้หรือไม่ ?

หากไม่มีเงินทุน  จะสามารถนำทรัพย์สินมาแทนทุนในการเปิดบริษัทได้หรือไม่ไหม – ถ้าทำได้ จะต้องดำเนินการและมีเอกสารอะไรบ้าง

 

 ไม่มีเงินทุนในการจดทะเบียนบริษัทจะทำอย่างไร ใช้ทรัพย์สินจดทะเบียนบริษัทแทนได้หรือไม่ ?….

ทรัพย์สินที่นำมาลงืุนควรจะเป็นทรัพย์สินที่ทำให้กิจการสามารถดำเนินการใรการธุรกรรมที่เกี่ยวข้องโดยกับตรงกับกิจการ

ก่อนอื่นเลยทุกคนรู้หรือยังว่า เงินสด ทรัพย์สิน และสินทรัพย์นั้นต่างกันยังไง งั้นมาทำความเข้าใจกันก่อนเลยดีกว่า….

 

คำว่า เงินสด หมายถึง เงินที่สามารถใช้จ่ายได้ทุกเวลา ไม่ว่าจะอยู่กับตัวหรือฝากอยู่ในธนาคารแต่ไม่รวมถึงเงินที่ต้องชำระเมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือเงินฝากประจำ เงินสดจึงถือว่าเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน

คำว่า สินทรัพย์ หมายถึง ทรัพยากรหรือสิ่งที่ถูกควบคุม ซึ่งมีมูลค่าและสามารถเอาประโยชน์จากมันได้ ไม่ว่าจะกำลังควบคุมอยู่ในปัจจุบัน หรือมาจากผลของเหตุการณ์ในอดีต หรือจะได้รับประโยชน์ในอนาคตซึ่ง สินทรัพย์ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก  1. สินทรัพย์หมุนเวียน คือ สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องที่สูงมากสามารถใช้แล้วหมดไปได้ภายในระยะเวลา 1 ปี เช่น เงินสดหรือเทียบเท่า เช็ค เงินฝากธนาคาร เงินลงทุนชั่วคราว ฯลฯ
  2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  คือ สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อใช้ดำเนินงาน มีลักษณะถาวรและอายุการใช้งานนานมากกว่า 1 ปี เช่น เงินลงทุนระยะยาว ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ฯลฯ
  3. สินทรัพย์ถาวร สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

3.1 สินทรัพย์ถาวรที่มีตัวตน ได้แก่ ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ เครื่องจักร รถยนต์ เครื่องใช้สำนักงาน ฯลฯ

3.2 สินทรัพย์ถาวรที่ไม่มีตัวตน เป็นสินทรัพย์ที่สัมผัสไม่ได้ หรือไม่มีตัวตน เช่น เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สัญญาเช่า

 

คำว่า ทรัยพ์สิน หมายถึง วัตถุทั้งที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่างก็ได้ อาจมีราคาและอาจถือกรรมสิทธิ์ได้ เช่น บ้าน ที่ดิน ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร

 

*คำว่า สินทรัพย์ กับ ทรัพย์สิน ต่างกันหรือไม่….

ถ้าจะพูดกันง่ายๆเลย 2 คำนี้ก็มีความหมายเดียวกันซึ่งอาจต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ขึ้นอยู่กับบริบทในการใช้คำนั้นๆ*

 

ไม่มีเงินสดเป็นทุนจดทะเบียนบริษัท แล้วใช้สินทรัพย์อื่นแทนได้หรือไม่ ?…

อย่างที่ได้อ่านไปข้างต้น ว่าหนึ่งในสินทรัพย์นั้นก็มีเงินสดเป็นส่วนประกอบด้วย ซึ่งแปลว่า สามารถใช้สินทรัพย์อื่นเป็นทุนจดทะเบียนบริษัทแทนได้ แต่ต้องเป็นสินทรัพย์ที่มีตัวตน (สินทรัพย์เรียกเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นก็คือ “ทรัพย์สิน”) โดยต้องมีเอกสารในการซื้อทรัพย์สินหรือเอกสารการครอบครองทรัพย์สินนั้น

 

  1. หลักฐานสลิปการโอนเงิน /
  2. การทำรายงานการประชุมให้พร้อม หรือจะพูดง่ายๆก็คือ จะต้องมีหลักฐานให้ชัดเจนและต้องมีการทำชี้แจงในรายงานการประชุมด้วยว่ามีการลงทุนด้วยทรัพย์สิน
  3. รายงานรายการทรัพย์สินที่นำมาใช้แทนทุน พร้อมแสดงผลตอบแทนเป็นจำนวนหุ้น

 

โดยทรัพย์สินที่นิยมนำมาแทนทุนของกิจการ มักจะเป็น เครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ วัสดุที่ใช้ในการผลิต สินค้าที่จะนำใช้จำหน่ายในอนาคต โดยหากเป็นรายการอุปกรณ์ เครื่องจักรต่างๆจะต้องมีการคำนวณในส่วนของค่าเสื่อมราคามาถึง ณ วันที่นำเป็นทุน และดำเนินการในส่วนของการคิดค่าเสื่อม เพื่อให้ใกล้เคียงต่อกำไร-ขาดทุนของกิจการให้มากที่สุด

การตีมูลค่าของทรัพย์สินกับมูลค่าหุ้น

เมื่อนำทรัพย์สินมาใช้แทนทุน ผู้ถือหุ้นที่นำทรัพย์สินมาจะได้ผลตอบแทนเป็นตามมูลค่าทรัพย์สิน โดยจะคิดหุ้นเหล่านั้นเต็มมูลค่าของทุนจดทะเบียน ไม่สามารถทำจ่ายไม่เต็มทุนชำระได้ ซึ่งแตกต่างกับใช้เงินสดที่สามารถทำทุนชำระ 25% ของทุนจดทะเบียนได้

ควรจะนำทรัพย์สินมาเป็นทุนในสัดส่วนเท่าไหร่ของทุนจดทะเบียน

ควรจะทำการพิจารณา 2 เรื่อง คือ

1.ทุนจดทะเบียนที่เหมาะสมของกิจการ โดยสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก ทุนจดทะเบียนเท่าไหร่

2.เงินทุนที่ใช้หมุนเวียนของกิจการ โดยพิจารณาการเครดิตทั้งด้านรับ-จ่าย การใช้จ่ายในการดำเนินการด้านต่างๆ

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *